FOLKRÄTT OCH SÄKERHETSPOLITIK

Bo J Theutenberg
NORSTEDTS JURIDIK, Sverige
ISBN 91-186787-2-6

I denna bok rekapitulerar Bo Johnson Theutenberg viktiga punkter i sitt författarskap i folkrätt och säkerhetspolitik. Några viktigare och principiellt bärande studier har här, tillsammans med nyutarbetade kommentarer, sammanfogats till en helhet. Sammanställningen belyser den för vår säkerhet så väsentliga frågan hur, och i vilken omfattning, folkrätten kan bidra till att skydda ett litet neutralt land. Folkrätten är central i vår säkerhets- och neutralitetspolitik. Det gäller att förstå dess uppkomst, struktur och utveckling. Innehåller, t.ex., utvecklingstendenserna för oss oroande element? Hur kan vi bidra till folkrättens utveckling och till att fred och lugn även i framtiden skall råda i vårt närområde? Hur skall man öka respekten för folkrätten och FN-stadgan? Detta är en fundamentalfråga för grundordningen och freden i världen. Bokens innehåll spänner från närområdets folkrätt - Östersjön, havsrätt, Arktis, ubåtar och kränkningar - till ämnen rörande Islams folkrättsuppfattning och Mellanösterns folkrätt, temata som direkt kan påverka vår egen omgivning och säkerhet. Miljörätt och Antarktisfrågan tas upp, liksom den folkrättsliga grunden för vår neutralitet i händelse av krig i vår omgivning.