FOLKRÄTTEN I SVENSK UTRIKESPOLITIK

Ambassadör Bo Johnson Theutenberg

s 77-98 i KKrVAHT nr 1/2002

Sex gånger per år utges Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, KKrVAHT

KKrVAHT är den enda svenska publikation som samtidigt ger Dig:

Kvalificerade analyser av totalförsvaret,
den aktuella debatten om säkerhets- och försvarspolitik, samt historiska perspektiv och framtidsvisioner.
KKrVAHT har utkommit oavbrutet sedan 1797 och är en utmärkt källa till studier över krigskonstens utveckling under de senaste 200 åren.

 

Ladda ner PDF