Här nedan finner ni information om några av mina böcker, artiklar och föreläsningar, av vilka flera kan laddas ner för direkt läsning genom att klicka på respektive titel. För bilder skrolla ned till respektive artikels slut.
Please find below references to my books, articles and lectures. Several of these can be downloaded for direct reading by clicking on the desired item. For pictures scroll down to the end of respective article.

BÖCKER, FÖRELÄSNINGAR OCH ARTIKLAR I FOLKRÄTT:
BOOKS, ARTICLES AND LECTURES IN INTERNATIONAL LAW:
(klicka på önskad rubrik - click on the desired item )

Legal Traditions of the World (Alexandria 2006)

Var går gränsen för Israel?, Svenska Dagbladet Brännpunkt 19 juli 2006

Frågan om legitima riddarordnar (Traditio Melitensis 2005)

Lecture Kabul (2004)

Palestine, Iraq and International Law (2003)

The Holy See, the Order of Malta and International Law (2003)

Erkänn staten Palestina, Svenska Dagbladet Brännpunkt 8 mars 2002

Folkrätten i svensk utrikespolitik (2002)

Den Heliga stolen, Malteserorden och folkrätten (2001/2002)

Jihad versus peaceful coexistence (Amman 2001)

Introduktion till föreläsningen i Amman (2001)

Folkrätt och säkerhetspolitik (1987)

Folkrättssakkunniga i UD och folkrätten i Sverige (1987)

Sweden and Antarctica (1985)

Mare liberum et Mare Clausum (1984)MINA TOLV BÖCKER OCH ARTIKLAR OM HISTORIA, RIDDARORDNAR, GENEALOGI OCH HERALDIK anges här nedan. För mer information och beställning hänvisas till www.skarastiftshistoriska.nu
MY TWELVE BOOKS AND ARTICLES ABOUT HISTORY, ORDERS OF CHIVALRY, GENEALOGY AND HERALDRY have been published (in Swedish) by Skara Stiftshistoriska Sällskap (the Diocesan Historical Society of Skara) For more information and purchase please turn to
www.skarastiftshistoriska.nu

 

1.    Bidrag till frågan om Birgitta Birgersdotters genealogi och västgötska förbindelser, publ i Heliga Birgitta och Västergötland, utg i Skara Stifts-historiska
       Sällskaps  skriftserie nr 11, Skara 2003 (ISBN 91-974235-5-6). (A contribution to the question of Saint Bridget’s Genealogy and her Westrogothian connections)

2.    Från den Heliga graven till Västergötland – en berättelse om korsriddarna iForshem och Västra Tunhem, Skara Stiftshistoriska Sällskaps skriftserie nr 12,
       Skara 2003 (ISBN 91-974235-7-2) (From the Holy Sepulchre in Jerusalem to Westrogothia – a narrative about the Crusaders in Forshem and Västra Tunhem).

3.    Doktor Johannes Copp von Raumenthal – ett livsöde i reformationens spår, Skara Stiftshistoriska Sällskaps skriftserie nr 14, Skara 2003 (ISBN 91-974235-9-9)
       (Doctor Johannes Copp von Raumenthal – a Fate in the Wake of the Reformation - a Story of the flight of the Emperor’s Medical Doctor from Prague to Stockholm
       in 1550 together with his Library and his small children Teophilus, Polycarpus and John Copp
).

4.    Västergötlands lagmän – Algotssöner och Folkungar – Om biskop Brynolf Algotssons anfäder och samtida släktingar, publ i Biskopen och törntaggen, Skara
       Stiftshistoriska Sällskaps skriftserie nr 15, Skara 2004 (ISBN 91-975004-0-2) (Klicka här) (The Lawspeakers of Westrogothia – the Algotsson Clan and the
       Folkunga Clan – about Bishop Brynolf Algotsson’s /appr 1240 – 1317/ ancestors and contemporary kinsmen (click here)
)

5.    Bidrag till frågan om biskop Brynolf Gerlakssons genealogi och heraldik, publ i Hielp Maria – en bok om biskop Brynolf Gerlaksson, Skara Stiftshistoriska
       Sällskaps skriftserie nr 21, Skara 2004 (ISBN 91-975004-6-1) (A contribution to the question of Bishop Brynolf Gerlaksson’s /bishop in Skara 1478-1505/
       Genealogy and Heraldry
)

6.    Folkungar & Korsriddare, (281 sidor), Skara Stiftshistoriska Sällskaps skriftserie nr 26, Skara 2006 (ISBN 91-975873-1-1),
       omtryck 2007 (klicka

här)
       (The Folkunga Clan and the Crusaders /the Folkunga Royal Dynasty reigned Sweden 1250- 1364/ click
here)

7.    Ett intressant fynd i B 59 – publ i Språk och lag, En Vänskrift till Per-Axel Wiktorsson på 70-årsdagen 16 mars 2007, Skara 2007 (ISBN 978-91-976688-2-8)
       (An interesting discovery in B 59 /the manuscript of the Elder Westro-gothian law/)

8.    Mellan liljan och sjöbladet – Gamla släkter i Västergötland, Del 1:1 (790 sidor), Skara Stiftshistoriska Sällskaps skriftserie nr 40, Skara 2008
       (ISBN 978-91-977365-2-7) (bild se ovan). En historisk, genealogisk och heraldisk bok om gamla familjer i Västergötland.
       (Between the fleur-de-lys and the sea lily – old families in Westrogothia, Part 1:1 /2008/ and 1:2 /2009/, an historical, genealogical and heraldic book
       about old families in the Swedish province of Westrogothia /1300 pages/; for Part 1:1 & 1:2 see picture above; for Part 2, which may appear in
       the future, click

here)

9.    Gunhild, Katarina och Hafrid – Om Gudhem och Gudhems klosters relationer till medeltida svenska frälsesläkter (83 sidor), publ i Gudhems  kloster, Skara
       Stiftshistoriska Sällskaps skriftserie nr 44, Skara 2009 (ISBN 978-91-977365-6-5)  (Gunhild, Catherine and Hafrid – About Gudhem’s Convent and its rela-
       tions with the ancient noble Swedish families /the Convent in Gudhem in Westrogothia may have existed as early as 1050/
)

10.  Mellan liljan och sjöbladet – Källor, Bilagor och Register, Del 1:2 (514 sidor), Skara Stiftshistoriska Sällskaps skriftserie nr 49, Skara 2009
       (ISBN 978-91-977366-1-9) (bild se ovan) (del 1:1 se ovan). (Between the fleur-de-lys and the sea lily – Sources, Annexes, Genealo-
       gical Tables and Register, Part 1:2 /2009/ see picture above; for Part 2, which may appear in the future, click

here)

11.    Funderingar kring Snorre Sturlassons färd över Göta älv vid fallen i Stora Ed (Trollhättan) 1219 och "triclinium" i Hallen/Templet i Gamla Uppsala, publ i Kyrka, kultur, historia - en festskrift till Johnny Hagberg (sid 443-481), Skara Stiftshistoriska sällskaps skriftserie nr 69, Skara 2012

12.    På jakt efter eskarbunkeln i den Heliga graven kyrka i Jerusalem och i London, publ i Skara stiftshistoriska sällskaps medlemsblad 2012:4