RECENSIONER:

(klicka på önskad rubrik - click on the desired item)

Recension av Mellan liljan och sjöbladet, Studia Anthroponymica Scandinavica 2010 av Susanne Vogt

Recension av Mellan liljan och sjöbladet, Namn och bygd 2010 av prof Svante Strandberg

Recension av Folkungar & Korsriddare, publ i Traditio Melitensis 2006 av prof Luigi de Anna