Bild från Hårsfjärden i Stockholms skärgård i november 2012, alltså över 30 år sedan den dramatiska ubåtsjakten i Hårsfjärden hösten 1982, i vilken jag deltog intensivt och där jag var huvudförfattare till den svenska regeringens protestnot till Sovjetunionen den 26 april 1983. Jag var även huvudförfattare till den svenska regeringens protestnot till Sovjetunionen den 5 november 1981 efter den sovjetiska ubåten U 137:s inträngande i Gåsefjärden i Karlskronas skärgård. Ännu efter 30 år diskuteras fortfarande dessa händelser, väl de mest dramatiska sedan 2:a världskriget. Med en unik insyn i hotbilden mot Sverige under det kalla kriget, med tjänstgöring i Flygvapnets incidentberedskap sedan 1960-talet, i Försvarsstaben, i UD samt vid ambassaden i Moskva är jag av uppfattningen att ubåtskränkningarna under 1980-talet utgör höjdpunkten på den intensiva sovjetiska bevakning av Sverige som underrättelsetjänsten kontinuerligt rapporterade om under hela det kalla kriget och vilken också låg till grund för mina formuleringar i de båda protestnoterna 1981 och 1983. Mer om detta berättar jag om i min bok DAGBOK FRÅN UD (se nedan samt under fliken DAGBOK FRÅN UD). (English version click here )

DAGBOK FRÅN UD nu klar med VOLYM 2